Wiadomości

Raport Mary Meeker: Internet Trends 2018
Nadszedł czas, aby spełnić wymogi dotyczące europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów